بارگذاری

درباره کنفرانس

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
The 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems

دانشگاه صنعتی اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصین، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه جهت همگرایی بیشتر در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی است تا ضمن آشنایی با نیازها و دست آوردهای مربوط در زمینه رادار و سامانه های مراقبتی با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راه گشای پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشیم...

اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس

اعلام نتایج داوری

20 مهر ماه 1398

رویداد بعدی: ثبت نام کنفرانس

22 لغایت 30 مهر 1398

دسترسی سریع

همه آنچه شما برای شرکت در کنفرانس به آن ها نیاز دارید

اخبار کنفرانس

آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به کنفرانس را پیگیری کنید
 
 
 
 

توجه: در صورت عدم مغایرت با ضوابط IEEE مقالات انگلیسی در IEEE Xplore نمایه میشود همچنین کلیه مقالات فارسی در ISC نمایه میشود.