بارگذاری

Blog Thumbnail

راهنمای ارسال مقالات

نویسندگان محترم می توانند با استفاده از لینک زیر به ثبت نام و ارسال مقاله بپردازند.

https://submission-radar2019.iut.ac.ir/users/

مقالات نهایی باید شرایط زیر را دارا باشند:

  1. مقالات باید در برگیرنده یافته‌های نوین پیرامون زمینه های موضوعی کنفرانس بوده و قبلاً منتشر نشده باشند.
  2. مقالات باید مطابق دستورالعمل‌های موجود در وب‌سایت کنفرانس تهیه و تنظیم شوند. مقالاتی که الگوهاي مذکور را رعايت نکرده باشند، براي داوري ارسال نخواهند شد.
  3. تعداد صفحات مقاله ارسالی می تواند بین 4 تا 6 صفحه باشد.
  4. مقالات باید در بازه زمانی اعلام شده در فراخوان مقاله کنفرانس و از طریق سامانه اعلام شده ارسال شوند و ارسال مقالات از طریق ایمیل و .... در خارج از بازه تعیین شده مجاز نیست. 
  5. مقالات حتما باید در کنفرانس به صورت پوستر یا شفاهی، ارائه شوند. 
  6. فرمت مشخص شده برای مقالات حتما باید رعایت شود.
  7. موضوع مقاله باید در حوزه تعیین شده در  محورهای کنفرانس باشد

قالب ارسال مقالات:

  • برای دریافت قالب انگلیسی به صورت Word یا Latex به این لینک مراجعه نمایید.
  • قالب مقالات فارسی: Word Template
  • برای نگارش مقالات انگلیسی توصیه می شود از امکانات سایت overleaf بهره ببرید.

ضمنا لازم به ذکر است که مقالات برگزیده فارسی جهت بررسی و چاپ در مجله رادار و مقالات برگزیده انگلیسی جهت بررسی و چاپ در ژورنال IET Radar ارسال خواهند شد.