بارگذاری

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

همزمان با برگزاری کنفرانس تعدادی کارگاه آموزشی ذیل زمینه های مرتبط با کنفرانس برای علاقه مندان برگزار خواهد شد. بر همین مبنا، از متخصصان دانشگاه و صنعت دعوت می شود برای ارایه چنین کارگاه هایی فرم ذیل را تکمیل و به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال نمایند.

دریافت فرم ثبت نام کارگاهها

 

اطلاعات کارگاههایی که برگزاری آنها مورد تایید قرار گرفته است به شرح زیر می باشد:

عنوان کارگاه ارائه دهنده
ARM و روشهای مقابله با آن محتوای کارگاه دکتر محمدمهدی نایبی
مبانی رادار محتوای کارگاه دکتر عباس شیخی
اصول رادار ثانویه محتوای کارگاه پژوهشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات
آشنایی با ماموریت ماهواره سار Sentinel-1 از استخراج داده خام تا تشکیل تصویر در مدهای مختلفمحتوای کارگاه دکتر مجید حاتم، پژوهشکده مکانیک، پژوهشگاه فضایی ایران
آینده پژوهی در رادار محتوای کارگاه پژوهشکده فن آوری اطلاعات و ارتباطات
طراحی شکل موج برای سیستم های راداری مبتنی بر بهینه سازی ریاضی محتوای کارگاه دکتر محمدمهدی نقش
اندازه گیری، شبیه سازی و کاهش سطح مقطع راداری محتوای کارگاه دکتر مجتبی مداح علی، دکتر محمدحسین صدرارحامی

تحت نظارت وف ایرانی