بارگذاری

Blog Thumbnail

محور های ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران

 

 • پردازش سیگنال و داده:
  • پردازش زمان-فرکانس وفقی (STAP)، راداراهای چند-ورودی چند-خروجی (MIMO)، رادارهای تصویر برداری ( SAR/ISAR)، طراحی و بهینه سازی شکل موج، نمونه برداری فشرده (Compressive sensing)، پردازش آرایه ای، شکل دهی پرتو دیجیتالی، پردازش سیگنال در سیستم های شنود راداری و سوناری و مخابراتی، آشکارسازی، تخمین و رهگیری، بازشناسی اهداف، ادغام داده، مکان یابی، پیاده سازی و پردازش های بلادرنگ

 

 • مدلسازی اهداف و محیط:
  • مدلسازی، شبیه سازی و اندازه گیری سطح مقطع راداری هدف، مدلسازی و شبیه سازی کلاتر، مدلسازی و شبیه سازی مدل انعکاسی ساختمان، درختان، دریا و زمین و لایه های زمین، بررسی اثرات انتشار در لایه های مختلف جوی، جنگال

 

 • سیستم های رادار و سونار:
  • رادارهای هواپایه، فضاپایه، دریا پایه، رادارهای دو و چند پایه، رادارهای MIMO و توزیع شده، رادارهای تصویربرداری، رادارهای غیرفعال، رادارهای اتومبیل، رادارهای کنترل ترافیک هوایی، رادارهای هواشناسی، رادارهای چند کاره (multi-function)، رادارهای با کاربرد پزشکی، رادارهای نفوذ در زمین، رادارهای Through the wall، رادارهای ما ورای افق (over-the-horizon)

 

 • آنتن و ماژول های فرکانس بالا :
  • ماژول های فرستنده/گیرنده، طراحی، اندازه گیری مشخصات و کالیبره کردن آنتن، آنتن و  RF برای رادارهای UWB، طراحی آنتن با گلبرگ فرعی کوچک، آنتن های با چند بیم و چند پلاریزاسیون، آنتن های وفقی و هوشمند، مواد جدید EBG/PBG ، آرایه هایConformal، سنتز کننده فرکانس

 

 • تجهیزات و زیر سیستم ها:
  • رادار نرم افزاری، بسترهای پردازش بلادرنگ مانند FPGA, GPU، طراحی معماری گیرنده و پردازشگر، قطعات نیمه هادی، منابع تغذیه، سرو مکانیزم ها، نمایشگرها

 

 • فناوری های نوظهور:
  • رادارهای شناختگر، لیدار ( Lidar )، رادارهای تراهرتزی، رادارهای کوانتومی، رادارهای پراکنش مست