بارگذاری

اعلام نتایج داوری

20 مهرماه 1398

شروع دریافت مقالات

31 اردیبهشت 1398

  رویداد بعدی: اعلام نتایج داوری

20 مهر 1398

ثبت نام کنفرانس

22 لغایت 30 مهر 1398

برگزاری همایش

29 آبان لغایت 1 آذر 1398

تحت نظارت وف ایرانی