بارگذاری

Blog Thumbnail

ارسال نسخه نهایی مقالات

نويسندگان محترم مقالات پذيرفته شده

ضمن تبریک و تشکر مجدد از ارسال مقاله به ششمین کنفرانس رادار و سامانه‌های مراقبتی ایران، لطفا برای آماده نمودن نسخه نهایی مقاله، موارد زیر را رعایت فرمایید:

1- شرایط و ضوابط درج مقالات در برنامه کنفرانس و مجموعه مقالات:

الف) پرداخت هزینه ثبت‌نام توسط یکی از نویسندگان حداکثر تا تاریخ 20 آبان (ثبت نام زودهنگام از 22 مهر تا 11 آبان و ثبت نام ديرهنگام از 12 تا 20 آبان انجام می‌گردد).

راهنمای ثبت نام در کنفرانس

ب) اعمال نظرات اصلاحی داوران محترم (در صورت وجود) در نسخه نهایی مقاله.

ج) تنظیم نسخه نهایی مقاله بر اساس دستورالعمل‌ها و الگوهای موجود در وب‌سایت کنفرانس و ارسال آن از طریق سامانه حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه.

د) ضرورت مطابقت زبان مقاله، عنوان مقاله و نیز ترکیب و ترتیب نویسندگان در نسخه نهایی در مقایسه با نسخه اولیه (داوری شده).

هـ) رعایت حداکثر تعداد صفحات مجاز مقالات ارسالی

و) ارائه مقاله توسط یکی از نویسندگان در نشست‌ مربوطه طبق برنامه اعلامی

توجه: چنانچه در هر مرحله‌ای، رخداد تقلب یا تخلف پژوهشی در رابطه با مقاله‌ای اثبات شود، مقاله مزبور از برنامه و مجموعه مقالات کنفرانس حذف شده، عواقب این موضوع متوجه نویسندگان مقاله می‌باشد.

2- آماده سازی نهایی مقالات پذیرفته شده:

الف- مقالات فارسی:

مقالات فارسی پذیرفته شده بر اساس قالب زیر (شامل عنوان کنفرانس) اماده گردد.

قالب نهايي مقالات فارسي

ب- مقالات انگلیسی

مقالات پذیرفته شده انگلیسی باید بر اساس قالب های زیرشامل عنوان کنفرانس و عبارت مربوط به Copyright آماده گردد.

Word Template (English)

Latex Template (English)

ضروري است کليه مقالات انگليسي براي نمايه شدن در IEEE Xplore توسط IEEE PDF eXpress بررسی شوند.

IEEE PDF EXPRESS

با استفاده از لینک فوق، مقاله انگلیسی خود را به فرمت pdf تبديل کنيد. راهنمای استفاده از IEEE PDF EXPRESS در ذیل آمده است.

راهنمای استفاده از IEEE PDF EXPRESS

3- در هنگام ارسال نسخه نهایی مقاله، باید فایل‌های زیر از طریق سامانه ارسال شود:

الف) فایل PDF نسخه نهایی مقاله

ب) فایل فشرده (ZIP) حاوی فایل(های) متن نسخه نهایی مقاله (فایل DOC برای مقاله‌های تهیه شده از طریق MS Word یا فایل‌های اصلی برای مقاله‌های تهیه شده از طریق Latex)

توجه: مقالات انگلیسی پذیرفته شده، ثبت نام شده و ارائه شده در کنفرانس، برای نمایه شدن درIEEE Xplore ارسال می‌شوند. نمایه شدن بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های IEEE بوده و در صورت عدم رعایت این موارد از جمله:

  1. عدم رعایت قواعد مربوط به اخلاق پژوهشی یا رخداد تخلف یا تقلب پژوهشی
  2. عدم تکمیل فرم Copyright
  3. عدم بررسی وتایید PDF مقاله از طریق IEEE PDF EXPRESS
  4. عدم ارائه ی مقاله در کنفرانس

مقاله در IEEE نمایه نخواهد شد.

مهم: تکمیل فرم Copyright باید از طریق لینک ارائه شده در کنترل پنل کاربران بعد از پذيرش نهايی در صفحه مربوط به وضعیت مقاله حداکثر تا تاریخ 30 مهرماه انجام شود.

نویسندگان محترم مقالاتِ به زبان انگلیسی ضروری است در پروفایل خود در سامانه، نام و نام خانوادگی خود را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی (در محل‌های مربوطه) وارد نموده باشند تا در صدور فرم Copyright و نیز گواهی ارائه مقاله اشکالی پیش نیاید.

ورود به سامانه

تحت نظارت وف ایرانی