بارگذاری

درباره کنفرانس

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
The 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems

دانشگاه صنعتی اصفهان در آبان ماه سال ۱۳۹۸ میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصین، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه جهت همگرایی بیشتر در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی است تا ضمن آشنایی با نیازها و دست آوردهای مربوط در زمینه رادار و سامانه های مراقبتی با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راه گشای پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشیم...

اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس

پایان مهلت ارسال مقالات

31 تیرماه 1398

22 مرداد 1398

30 مردادماه 1398

رویداد بعدی: ثبت نام کنفرانس

1 شهریور 1398

دسترسی سریع

همه آنچه شما برای شرکت در کنفرانس به آن ها نیاز دارید

سخنرانان کلیدی کنفرانس

حامیان کنفرانس

جهت ارائه خدمات بهتر و باکیفیت تر
افتخار همکاری با بهترین مجموعه های علمی و صنعتی ایران را داریم.
 
 
 
 

تمدید نهایی زمان ارسال مقالات تا ساعت 24 چهارشنبه 30 مردادماه 1398

توجه: در صورت عدم مغایرت با ضوابط IEEE مقالات انگلیسی در IEEE Xplore نمایه میشود همچنین کلیه مقالات فارسی در ISC نمایه میشود.
مقالات برگزیده انگلیسی جهت بررسی و چاپ در ژورنال IET و مقالات برگزیده فارسی جهت بررسی و چاپ در مجله رادار ارسال خواهند شد.

تحت نظارت وف ایرانی