بارگذاری

سخنران کلیدی

دکتر منوچهر منطقی

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته (معاونت علمی ریاست جمهوری)


سوابق علمی:

  • استاد تمام دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • دکترای مدیریت سیستم‌ها از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی:

  • قائم مقام سابق سازمان صنایع هوافضا
  • مدیر عامل سابق ایران خودرو
  • مدیر عامل سابق سازمان صنایع هوایی
  • رئیس سابق مرکز ملی فضایی ایران
  • دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه فضایی، حمل و نقل پیشرفته (معاونت علمی ریاست جمهوری)

تحت نظارت وف ایرانی