بارگذاری

نشست ها

 

نشست اول: آینده رادار

رییس نشست: دکترمحمد مهدی نایبی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

میهمانان نشست:

  • دکتر عباسی، مدیر عامل شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل
  • مهندس میرمحمدصادقی، رییس گروه ارتباطات پژوهشکده فاوا
  • مهندس سعید اکبری، عضو هیات مدیره و راهبر حوزه معاونت عملیات هوانوردی
  • دکتر منیری، عضو هیئت علمی دانشگاه و مدیرعامل مرکز پژوهشی سامانه‌های مخابراتی فراز صنعت شریف
  • دکتر مدنی، ریاست پژوهشگاه صاایران

زمان نشست:چهارشنبه 29 آبان ماه از ساعت 15:30 تا 17:15

 

 نشست دوم: رادار و دکترین دفاعی کشور

 

رییس نشست: دکتر صادق نژاد، مشاور مقام عالی وزارت دفاع در امور پدافند

میهمانان نشست:

  • مهندس میرمحمدصادقی، رییس گروه ارتباطات پژوهشکده فاوا
  • مهندس شفیعی، ریاست گروه صنایع شهید خوشرو
  • دکتر حیدری، ریاست مرکز سپهر
  • ناخدا یکم فرشاد مفیدی، ریاست پژوهشکده سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
  • سردار فراهانی، معاونت آماد و پشتیبانی و تحقیقات صنعتی ستاد کل نیروهای مسلح

زمان نشست:پنجشنبه 30 آبان ماه از ساعت 13:30 تا 15:15

تحت نظارت وف ایرانی