بارگذاری

نشست ها

 

نشست اول: آینده رادار

رییس نشست: دکتر نایبی

میهمانان نشست:

 • پروفسور رولینگ
 • پروفسور گالاتی
 • دکتر عباسی
 • مهندس میرمحمدصادقی
 • مهندس اکبری، عضو هیئت مدیره و معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاههای کشور
 • دکتر منیری
 •  

   نشست دوم: رادار و دکترین دفاعی کشور

   

  رییس نشست: دکتر صادق نژاد

  میهمانان نشست:

  • دکتر مدنی، ریاست پژوهشگاه صاایران
  • نماینده ستاد کل
  • رئیس صنعت رادار صاشیراز
  • دکتر حیدری
  • مهندس میرمحمدصادقی
  • نماینده جهاد خودکفایی نداجا

  تحت نظارت وف ایرانی