بارگذاری

Blog Thumbnail

آغاز به کار وب سایت کنفرانس

از ابتدای آبان ماه 1397 سایت ششمین کنفرانس رادار و سیستمهای مراقبتی ایران با هدف اطلاع رسانی پیرامون آخرین اخبار کنفرانس و همچنین ارسال مقالات آغاز به کار کرد. 

تحت نظارت وف ایرانی