بارگذاری

Blog Thumbnail

راهنمای ارائه ی مقالات

قابل توجه ارائه کنندگان محترم

1- مقالاتی که به صورت شفاهی ارائه می شوند باید در قالب فایل پاور پوینت آماده شوند. قالب زیر برای ارائه پیشنهاد می شود و استفاده از این قالب اختیاری است.

الگوی پاورپوینت ارائه ی مقالات شفاهی

2- زمان در نظر گرفته شده برای هر مقاله 20 دقیقه (شامل 15 دقیقه زمان ارائه و 5 دقیقه زمان پرسش و پاسخ) می باشد.

3- ارائه ی مقالات می تواند به زبان انگلیسی یا فارسی باشد.

4- فایل ارائه مقالات باید بر اساس فرمت .pptx یا .pps و یا .pdf تهیه شود.

تحت نظارت وف ایرانی