بارگذاری

Blog Thumbnail

انتخاب میزبان کنفرانس ششم

در حاشیه پنجمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران که در شهر شیراز برگزار شد، کمیته دائمی با حضور همه اعضا تشکیل جلسه داد. در ابتدای این جلسه جناب آقای دکتر محسن مداح علی، عضو هیات علمی گروه مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی اصفهان،  ضمن ارائه توضیحاتی در مورد ویژگی های دانشگاه صنعتی اصفهان در حوزه فعالیت های مرتبط با کنفراس، آمادگی این دانشگاه را جهت میزبانی کنفرانس ششم اعلام نمود. پس از آن کمیته دائمی کنفرانس با توجه به توضیحات ارائه شده، به اتفاق آرا دانشگاه صنعتی اصفهان را به عنوان میزبان کنفرانس ششم انتخاب کرد.

دکتر محسن مداح علی به عنوان دبیر کنفرانس ششم رسما آغاز به کار کمیته برگزاری کنفرانس ششم را اعلام نمودند. 

تحت نظارت وف ایرانی