بارگذاری

Blog Thumbnail

نمایه شدن مقالات در IEEE

در صورت عدم مغایرت با ضوابط IEEE مقالات انگلیسی در IEEE Xplore نمایه میشود همچنین کلیه مقالات فارسی در ISC نمایه میشود.
مقالات برگزیده انگلیسی جهت بررسی و چاپ در ژورنال IET و مقالات برگزیده فارسی جهت بررسی و چاپ در مجله رادار ارسال خواهند شد.

 

تحت نظارت وف ایرانی