بارگذاری

Blog Thumbnail

تمدید مهلت ارسال مقالات

با توجه به درخواست پژوهشگران گرامی و تصمیم کمیته اجرایی کنفرانس، فرصت ارسال مقالات تا 30 مرداد ماه 1398 تمدید شد. لازم به الذکر است با توجه به نزدیکی کنفرانس لطفا پژوهشگران سریعتر نسبت به ارسال مقالات اقدام فرمایند.

 

تحت نظارت وف ایرانی