بارگذاری

حامیان کنفرانس


Blog Thumbnail

 


حمایت از کنفرانس

شرایط حامیان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران و چهارمین کنفرانس ملی اویونیک به شرح زیر است:  

 

نوع حمایت مبلغ (میلیون تومان)
طلایی حداقل 40
نقره ای حداقل 20
برنزی حداقل 10

 

نوع حمایت طلایی نقره‌ای برنزی
امکان ارائه سخنرانی رئیس نهاد و یا شرکت حامی در نشست‌های تخصصی
امکان معرفی امکانات سازمان و یا شرکت در صورت فعال بودن در عرصه های مختلف علم و فناوری بصورت تیزر تبلیغاتی
ارائه غرفه رایگان در بخش نمایشگاهی
اهدای لوح تقدیر و تندیس ویژه همایش
قراردادن لوگو شرکت در سایت همایش
قرار دادن لوگو شرکت در بنر و تمامی انتشارات ملی همایش
قرار دادن لوگو شرکت در پوستر همایش
اجازه قراردادن استندهای شرکت در داخل سالن اصلی
توزیع هدایا و نمونه های تبلیغاتی نهاد و یا شرکت حامی در بسته اهدایی همایش
ثبت نام رایگان و حضور حداکثر 20 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در کنفرانس و 20 نفر با هزینه 50%
ثبت نام رایگان و حضور حداکثر 10 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در کنفرانس
ثبت نام و حضور حداکثر 3 نفر نمایندگان شرکت یا واحد صنعتی در کنفرانس

تحت نظارت وف ایرانی