بارگذاری

درباره کنفرانس

ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران
The 6th Iranian Conference on Radar and Surveillance Systems

دانشگاه صنعتی اصفهان در آذر ماه سال ۱۳۹۸ میزبان ششمین کنفرانس رادار و سامانه های مراقبتی ایران خواهد بود. هدف از برگزاری این کنفرانس فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی متخصصین، دانشمندان و صاحبان صنایع در این حوزه جهت همگرایی بیشتر در فعالیتهای علمی، پژوهشی و صنعتی است تا ضمن آشنایی با نیازها و دست آوردهای مربوط در زمینه رادار و سامانه های مراقبتی با شناسایی چالش ها و راه حل های پیش رو، راه گشای پیشرفت در این بخش از صنعت کشور باشیم...

اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس

برنامه زمانبندی کنفرانس

برنامه زمانبندی و گروه‌بندی ارائه مقالات ششمین کنفرانس رادار و سامانه‌های مراقبتی ایران اعلام شد.

اطلاعات بیشتر در مورد زمانبندی کنفرانس

همچنین هتل هشت بهشت دانشگاه صنعتی اصفهان، آماده پذیرایی از میهمانان کنفرانس در طول برگزاری کنفرانس و همچنین روزهای قبل و بعد از آن می باشد.

اطلاعات بیشتر در مورد اسکان

ثبت نام زودهنگام کنفرانس

22 مهر لغایت 20 آبان 98

رویداد بعدی: برگزاری همایش

13 لغایت 15 آذر 1398

دسترسی سریع

همه آنچه شما برای شرکت در کنفرانس به آن ها نیاز دارید

اخبار کنفرانس

آخرین اخبار و اطلاعیه های مربوط به کنفرانس را پیگیری کنید
 
 
 
 

پیرو اطلاعیه قبلی مبنی بر به تعویق افتادن کنفرانس، به اطلاع همه علاقه‌مندان می‌رساند، کنفرانس با دو هفته تاخیر و با همان برنامه قبلی در تاریخ 13 الی 15 آذرماه برگزار می‌گردد.

تحت نظارت وف ایرانی